ПРОЕКТ WELWET

Проектът WELVET се основава на транснационални усилия за сътрудничество на доставчици на ПОО и икономически оператори в областта на уелнес туризма. Основната интелектуална продукция на проекта, курс C-VET за нововъзникващата работа на "учител по уелнес", е насочена към належащата нужда от европейската индустрия за уелнес туризъм, а именно липсата на обучен персонал за предоставяне на висококачествено обслужване на клиентите. Проектът WELVET ще осигури на обучаващите по ПОО нова рамка на учебните програми, учебната програма, рамката на резултатите от обучението и концепцията за акредитация за подготовка на настоящи и бъдещи служители в бранша за уелнес туризъм. Това отговаря пряко на два приоритета на ПОО на "Еразмус +", KA2 - "Стратегическо партньорство", свързани с подобряване на достъпа до обучение и квалификации за всички чрез ПОО и укрепване на ключовите компетентности в учебните програми за ПОО. Партньорството WELVET е съвместно усилие от 7 организации (2 асоциации, 3 доставчици на ПОО и 2 малки и средни предприятия) от 5 европейски страни, обхващащи 4 основни региона на Европа (Югоизточна, Централна, Северна и Западна). Проектът е 24 месеца, а основните дейности са групирани в 5 работни пакета, обхващащи всички основни процеси като управление, изследване, разработка, тестване, разпространение и експлоатация. Разработеният курс WELVET ще бъде оборудван с мобилно обучение WELVET, което ще дава възможност на учащите да изберат времето и мястото, за да преминат през съдържанието на курса на обучение. В допълнение, приложението ще позволи постоянно актуализиране на дипломираните обучаващи се по новото съдържание, което ще бъде произведено в съответствие с непрекъснато разширяващите се изисквания за умения на уелнес индустрията. Проектът WELVET има за цел да намали разликата между съществуващите и изискваните умения чрез разработване на новаторски непрекъснат курс, който да доведе до разширяване на съществуващите професионални квалификации. Новопридобитите знания, умения и компетенции биха довели до упражняване на "учител по уелнес" на европейско ниво.