НАЧАЛО
Проектът "WELVET" има за цел да намали разликата между съществуващите и изискваните умения в областта на СПА услугите, чрез разработване на иновативен курс за професионално образование и обучение, който да доведе до разширяване на съществуващите професионални квалификации. Новопридобитите знания, умения и компетенции биха довели до упражняване на професията "уелнес инструктор" на европейско ниво.
ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Партньорството WELVET е съвместно усилие на 7 организации (2 асоциации, 3 доставчици на ПОО и 2 малки и средни предприятия) от 5 европейски държави, обхващащи 4 основни региона на Европа (Югоизточна, Централна, Северна и Западна). Проектът е 24 месеца, а основните дейности са групирани в 5 работни пакета, обхващащи всички основни процеси като управление, изследване, разработване, тестване, разпространение и експлоатация. Основните партньори в проекта са: Водеща организация: Samokov Borovets JSC – BG www.samokov.com BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH – AT (www.best.at) The Balkan Cluster for Health, Wellness and SPA Tourism – BG The Federation of Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia – MK Progress and Knowledge (PKVET) – BG Stevens and Associates (SA) – UK Kuressaare Ametikool (KAK) – EE
ПРОЕКТ WELWET
Проектът "WELVET" има за цел да намали разликата между съществуващите и изискваните умения в областта на СПА услугите, чрез разработване на иновативен курс за професионално образование и обучение, който да доведе до разширяване на съществуващите професионални квалификации. Новопридобитите знания, умения и компетенции биха довели до упражняване на професията "уелнес инструктор" на европейско ниво.
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ
15
Години история
1300
Доволни клиенти
1948
Уеб проекти
724
3D проекти

WELVET project